TÀI LIỆU VĂN BẢN

Chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20-10

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 11


Hôm nayHôm nay : 809

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 11387

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 445343

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ WEBSITE

dienthoai
Quảng cáo Vnomedia Dịch vụ quản trị website Nghệ Tĩnh 24h Bluesky
Chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20-10

TKB HỌC TRỰC TUYẾN TỪ 7/4/2020

Thứ hai - 06/04/2020 08:40 | Số lần đọc: 2487
TKB HỌC TRỰC TUYẾN TỪ 7/4/2020

TKB HỌC TRỰC TUYẾN TỪ 7/4/2020


Download TKB Tại đây

Trường THCS Diễn Lâm
Năm học 2019 - 2020
THỜI KHOÁ BIỂU DẠY
HỌC TRỰC TUYẾN

   

 

 Thực hiện từ ngày 7 đến 11 tháng  04 năm 2020

 
 
THỨ
6.A
(T Khôi)
6.B
(C Tứ)
6.C
(C Nhung)
6.D
(C Hương)
7.A
(C Lộc)
7.B
(C Tr Hoa)
7.C
(T Hùng)
7.D
(C Mai)
 
Thời gian
 
3
7/4
 
Toán- T Khôi Toán- T Khôi Văn-C Nhung Văn-C Nhung Toán- C Lộc Toán- C Lộc Văn-C Lương Văn-C Lương Sáng 7h30- 8h30
Văn-C Tứ Văn-C Tứ Toán- T Tú Toán T Tú Văn-C Hoa Văn-C Hoa Toán- T Quang Toán- T Quang 8h40 - 9h40
Anh-C Hòa Anh-C Hòa Anh-C Hòa Anh-C Hòa Anh- T Tiến Anh- T Tiến Anh- T Tiến Anh- T Tiến 9h50-10h50
4
8/4
 
Địa-C Chín Địa-C Chín Địa-C Chín Địa-C Chín Lý-T Tú Lý-T Tú Lý-T Tú Lý-T Tú Sáng 7h30- 8h30
Sử-CHương Sử-CHương Sử-CHương Sử-CHương CD-T Chính CD-T Chính CD-T Chính CD-T Chính 8h40 - 9h40
Lý-C Lộc Lý-C Lộc Lý-C Lộc Lý-C Lộc Sinh-T Hùng Sinh-T Hùng Sinh-T Hùng Sinh-T Hùng 9h50-10h50
4
8/4
 
CD-CTr Hoa CD-CTr Hoa CD-CTr Hoa CD-CTr Hoa Địa-T Giáp Địa-T Giáp Địa-T Giáp Địa-T Giáp 8giờ tối-9 giờ tối
Toán- T Khôi Toán- T Khôi Văn-C Nhung Văn-C Nhung Toán- C Lộc Toán- C Lộc Văn-C Lương Văn-C Lương 9giờ10 tối-10 giờ 10 tối
                 
5
9/4
 
Sinh-T Lâm Sinh-T Lâm Sinh-T Vân Sinh-T Vân Sử-CHương Sử-CHương Sử-CHương Sử-CHương Sáng 7h30- 8h30
Văn-C Tứ Văn-C Tứ Toán- T Tú Toán T Tú Văn-C Hoa Văn-C Hoa Toán- T Quang Toán- T Quang 8h40 - 9h40
Anh-C Hòa Anh-C Hòa Anh-C Hòa Anh-C Hòa Anh- T Tiến Anh- T Tiến Anh- T Tiến Anh- T Tiến 9h50-10h50
6
10/4
 
Sử-CHương Sử-CHương Sử-CHương Sử-CHương Địa-T Giáp Địa-T Giáp Địa-T Giáp Địa-T Giáp Sáng 7h30- 8h30
CD-CTr Hoa CD-CTr Hoa CD-CTr Hoa CD-CTr Hoa Sinh-T Hùng Sinh-T Hùng Sinh-T Hùng Sinh-T Hùng 8h40 - 9h40
Anh-C Hòa Anh-C Hòa Anh-C Hòa Anh-C Hòa CD-T Chính CD-T Chính CD-T Chính CD-T Chính 9h50-10h50
6
10/4
 
Địa-C Chín Địa-C Chín Địa-C Chín Địa-C Chín Lý-T Tú Lý-T Tú Lý-T Tú Lý-T Tú 8giờ tối-9 giờ tối
Lý-C Lộc Lý-C Lộc Lý-C Lộc Lý-C Lộc Văn-C Hoa Văn-C Hoa Toán- T Quang Toán- T Quang 9giờ10 tối-10 giờ 10 tối
                 
7
11/4
 
Sinh-T Lâm Sinh-T Lâm Sinh-T Vân Sinh-T Vân Toán- C Lộc Toán- C Lộc Văn-C Lương Văn-C Lương Sáng 7h30- 8h30
Toán- T Khôi Toán- T Khôi Văn-C Nhung Văn-C Nhung Sử-CHương Sử-CHương Sử-CHương Sử-CHương 8h40 - 9h40
Văn-C Tứ Văn-C Tứ Toán- T Tú Toán T Tú Anh- T Tiến Anh- T Tiến Anh- T Tiến Anh- T Tiến 9h50-10h50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trường THCS Diễn Lâm
  Năm học 2019 - 2020
THỜI KHOÁ BIỂU DẠY
HỌC TRỰC TUYẾN

 

 

 Thực hiện từ ngày 7 đến 11 tháng  04 năm 2020

 
THỨ
8.A
(C Chín)
8.B
(T.Lộc)
8.C
(T Vân)
8D
(C Ngân)
9.A
(T Kiên)
9.B
(T Huy)
9.C
(T Thúy)
9.D
(CM Hoa)
 
Thời gian
 
3
7/4
 
Văn- T Lộc Văn- T Lộc Văn- T Lộc Văn C Hoa Toán-T Huy Toán-T Huy Toán-T Hưng Toán-T Hưng Sáng 7h30- 8h30
Anh-C Hòa Anh-C Chung Anh- T Tiến  Anh-C Hòa Văn-CHoa Văn-T Thúy Văn-T Thúy Văn C Hoa 8h40 - 9h40
Toán-C Thông Toán-C Thông Toán-C Thông Toán-T Hưng Anh-C Chung Anh-C Chung Anh-C Chung Anh-C Chung 9h50-10h50
4
8/4
 
Sử-C Ngân Sử-C Ngân Sử-C Ngân Sử-C Ngân Lý-T Trung Lý-T Trung Lý-T Trung Lý-T Trung Sáng 7h30- 8h30
Hóa-T Vân Hóa-T Vân Hóa-T Vân Hóa-T Vân Sinh-T Lâm Sinh-T Lâm Sinh-T Lâm Sinh-T Lâm 8h40 - 9h40
Sinh-C Mai Sinh-C Mai Sinh-C Mai Sinh-C Mai Địa-T Phúc Địa-T Phúc Địa-T Phúc Địa-T Phúc 9h50-10h50
4
8/4
 
Địa-C Chín Địa-C Chín Địa-C Chín Địa-C Chín Sử-T Kiên Sử-T Kiên Sử-C Mạo Sử-T Kiên 8giờ tối-9 giờ tối
Toán-C Thông Toán-C Thông Toán-C Thông Toán-T Hưng Hóa-T Hùng Hóa-T Hùng Hóa-T Hùng Hóa-T Hùng 9giờ10 tối-10 giờ 10 tối
                 
5
9/4
 
CD- T Chính CD- T Chính CD- T Chính CD- T Chính Anh-C Chung Anh-C Chung Anh-C Chung Anh-C Chung Sáng 7h30- 8h30
Văn- T Lộc Văn- T Lộc Văn- T Lộc Văn C Hoa Toán-T Huy Toán-T Huy Toán-T Hưng Toán-T Hưng 8h40 - 9h40
Hóa-T Vân Hóa-T Vân Hóa-T Vân Hóa-T Vân CD- T Chính CD- T Chính CD- T Chính CD- T Chính 9h50-10h50
6
10/4
 
Lý-T Tú Lý-T Tú Lý-T Tú Lý-T Tú Văn-CHoa Văn-T Thúy Văn-T Thúy Văn C Hoa Sáng 7h30- 8h30
Sinh-C Mai Sinh-C Mai Sinh-C Mai Sinh-C Mai Lý-T Trung Lý-T Trung Lý-T Trung Lý-T Trung 8h40 - 9h40
Toán-C Thông Toán-C Thông Toán-C Thông Toán-T Hưng Sử-T Kiên Sử-T Kiên Sử-C Mạo Sử-T Kiên 9h50-10h50
6
10/4
 
Sử-C Ngân Sử-C Ngân Sử-C Ngân Sử-C Ngân Sinh-T Lâm Sinh-T Lâm Sinh-T Lâm Sinh-T Lâm 8giờ tối-9 giờ tối
Anh-C Hòa Anh-C Chung Anh- T Tiến  Anh-C Hòa Địa-T Phúc Địa-T Phúc Địa-T Phúc Địa-T Phúc 9giờ10 tối-10 giờ 10 tối
                 
7
11/4
 
CD- T Chính CD- T Chính CD- T Chính CD- T Chính Hóa-T Hùng Hóa-T Hùng Hóa-T Hùng Hóa-T Hùng Sáng 7h30- 8h30
Văn- T Lộc Văn- T Lộc Văn- T Lộc Văn C Hoa Toán-T Huy Toán-T Huy Toán-T Hưng Toán-T Hưng 8h40 - 9h40
Địa-C Chín Địa-C Chín Địa-C Chín Địa-C Chín CD- T Chính CD- T Chính CD- T Chính CD- T Chính 9h50-10h50


Tác giả bài viết: Hà Nam Trung

Tổng số điểm của bài viết là: 14 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TÌM KIẾM

LIÊN KẾT ỨNG DỤNG

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN